Σαν σήμερα...

Εκτυπώστε το παρακάτω άρθρο.

... το 1889 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της αμερικανικής εφημερίδας Wall Steet Journal.